Jak budować społeczeństwo obywatelskie?

Począwszy od okresu przemian ustrojowych w Polsce dużo mówi się o budowie społeczeństwa obywatelskiego

Obejrzyj film

Począwszy od okresu przemian ustrojowych datowanego od 1989 roku, w Polsce dużo mówi się o budowie społeczeństwa obywatelskiego, upodmiotowienia obywateli oraz zwiększenia ich udziału w życiu publicznym. Powstały rozliczne organizacje pozarządowe oraz instytucje mające stanowić dla nich wsparcie. Stworzono również szanse dla rozwoju grup nieformalnych. Inicjatywy przedsiębrane przez trzeci sektor mają zróżnicowany zasięg i charakter, z reguły jednak borykają się z mniejszymi lub większymi trudnościami o charakterze finansowo-organizacyjnym. Dlatego tak ważna jest w ich przypadku praca społeczna osób zaangażowanych w ich działalność (należących do grup formalnych, nieformalnych czy działających w ramach wolontariatu).

Praca III sektora na rzecz budowy otwartego i przyjaznego społeczeństwa obywatelskiego ma ogromne znaczenie w walce z nietolerancją, brakiem wzajemnego szacunku, zrozumienia czy chociażby akceptacji.

Szczególna rola przypada tutaj formalnym i nieformalnym grupom zajmującym się przeciwdziałaniem odradzającemu się zagrożeniu faszyzmem oraz walką z różnymi formami uprzedzeń.

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o działalności Stowarzyszenia „Nigdy Więcej”, które od przeszło 25 lat podejmuje różne formy działalności mające na celu zapobieżenie odradzania się narodowego radykalizmu w Polsce. Wydawanie pisma, przygotowywanie Czarnej Księgi wypadków na tle nienawiści narodowościowej, akcje „Wykopmy rasizm ze stadionów” czy „Muzyka przeciwko rasizmowi” to tylko niewielki ułamek działalności edukacyjnej Stowarzyszenia.

Równie istotne są działania grup formalnych i nieformalnych mające na celu przeciwdziałanie wzrostowi wpływów skrajnej prawicy. Koalicja Antyfaszystowska, Studencki Komitet Antyfaszystowski, czy Obywatele RP regularnie przypominają w swoich akcjach, że nie ma przyzwolenia na faszyzację kraju.

Uwaga i wsparcie należy się również organizacjom mającym na celu pomoc uchodźcom i migrantom ekonomicznym we włączenie się w życie społeczno-gospodarcze kraju oraz przełamują stereotypy na temat osób szukających pomocy i bezpiecznego miejsca zamieszkania. Centra Wielokulturowe czy akcje typu „Uchodźcy mile widziani” czy „Tak dla uchodźców, nie dla rasizmu i ksenofobii” obalają stereotypy i odkłamują nieprawdziwy przekaz środowisk prawicowych.

Nasz filmik

Ostatnio zmienianyniedziela, 08 sierpień 2021 13:44
(1 Głos)
Wyświetlony 265 razy

Skomentuj

Upewnij się, że wymagane pola oznaczone gwiazdką (*) zostały wypełnione. Kod HTML nie jest dozwolony.